Αρχειοθήκη ιστολογίου

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

17-02-2011: Αναλυτικός πίνακας των έργων του Ε.Σ.Π.Α. για τη Ζάκυνθο

Print this post

Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή επτά έργα παραμένουν ενταγμένα και υπολείπονται διάφορες εργασίες για την ολοκλήρωσή τους, ενώ δύο από αυτά έχουν απορριφθεί και, προκειμένου να επανενταχθούν, απαιτείται πλέον πρόταση από τους αρμόδιους φορείς
Συγκεκριμένα τα ενταχθέντα έργα είναι:

1. «Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια»: νέο έργο, με φορέα την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, το οποίο εντάχθηκε στις 26-3-2009 με προϋπολογισμό 3.685.000 €. 

2. «Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου»: νέο έργο, με φορέα την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Εντάχθηκε στις 26-3-2009, με προϋπολογισμό 4.290.000 €. 

3. «Αξιοποίηση νέων γεωτρήσεων περιοχής Κερίου», μεταφερθέν από Γ΄ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) έργο, με φορέα το Σύνδεσμο Ύδρευσης Νομού. Εντάχθηκε στις 26-8-2010, με προϋπολογισμό 1.955.266 €.

4. «Θέατρο Ζακύνθου»: μεταφερθέν από Γ΄ Π.Ε.Π. έργο, με φορέα τον τ. Δήμο Ζακυνθίων, το οποίο εντάχθηκε στις 18-6-2010 με προϋπολογισμό 5.643.286 €. Στις 17-2-2011 έγινε νέα έναρξη εργασιών. 

5. «Εξοπλισμός Φιλαρμονικών»: νέο έργο, με φορέα την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Εντάχθηκε στις 25-9-2009 με προϋπολογισμό 350.000 €. 

6. «Δημιουργία πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στις Βολίμες»: μεταφερθέν από Γ΄ Π.Ε.Π. έργο με φορέα την 6η Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών. Εντάχθηκε στις 11-6-2009 με προϋπολογισμό 1.046.350 €. 

7. «Μελέτη, κατασκευή Νοσοκομείου Ζακύνθου»: «έργο - γέφυρα», με φορέα την Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων. Εντάχθηκε στις 31-5-2010 με προϋπολογισμό 12.862.528.